Phú Thọ: Khách quan, công bằng tuyển sinh đầu cấp Tiểu học, THCS

Ngày 10/6/2024, các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bắt đầu tuyển sinh đầu cấp học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2024 - 2025.