Phú Thọ: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hạ Hoà) quyết tâm giành thành tích cao  tại kỳ thi tốt nghiệp

Với 289 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, giáo viên và học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Hạ Hoà (Phú Thọ) đang tập trung cho công tác ôn luyện, quyết tâm giành thành tích cao  tại kỳ thi tốt nghiệp này.