Rằm tháng 7, phải làm mấy lần lễ cúng

Ngày rằm tháng 7 được coi là ngày lễ quan trọng của người Việt Nam. Nên ngày này, việc cúng lễ rất được coi trọng. Người ta cũng kiêng đủ thứ trong tháng 7, nhất là vào ngày rằm.