Dạ, thưa ông, bà, anh, chị

Trong ngôn từ giao tiếp của người Hà Nội năm xưa, câu nói này thường gặp trong hai trường hợp sau: