Đêm 30 Tết

Nhạc và lời: Phạm Việt Long. Trình diễn: Quoc Quoc