Từ khóa "Xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại" :