Bắc Giang: Hội truyền thống Trường Sơn xã Tự Lạn (Việt Yên) tiếp tục hoạt động tình nghĩa., giúp nhau phát triển kinh tế,

Vũ Hoàng Thương

16/12/2023 12:50

Theo dõi trên

Ngày 14/12, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xã Tự Lạn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2023 và kết nạp hội viên mới. Đây là Hội cơ sở tổng kết theo kế hoạch chỉ đạo của Hội Truyền thống Trường Sơn huyện Việt Yên.

1-dsc-34982-min-1702705711.JPG
Quang cảnh Hội nghị tổng kết

Về dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân địa phương, thường trực Hội truyền thống Trường Sơn của huyện Việt Yên. 

2-dsc-3591-min-1702705711.JPG
Lãnh đạo thay mặt cho cấp ủy, chính quyền địa phương dự, phát biểu tại hội nghị

Năm 2023 Hội Truyền thống Trường Sơn xã Tự Lạn đã bám sát Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang và huyện Việt Yên, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục hội viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của địa phương. Hội đã tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ hội viên và nhân dân, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các hội viên khi ốm đau, trợ cấp cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế...

Trong xây dựng nông thôn mới, các hội viên đã hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi và đóng góp nhiều ngày công và tiền mặt. Các hội viên đã gương mẫu chấp hành đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia tốt công tác giữ gìn an ninh trật an toàn xã hội ở địa phương. Các gia đình hội viên chiến sĩ Trường Sơn đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

4-dsc-3606-min-1702705711.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị

Ông Thân Văn Thái, Phó Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn và lãnh đạo xã Tự Lạn đều ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xã Tự Lạn đã đạt được trong năm qua. 

Để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của hội trong thời gian tới, lãnh đạo Hội truyền thống Trường Sơn huyện Việt Yên và xã Tự Lạn đã yêu cầu Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xã Tự Lạn bám sát tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội, tăng cường đổi mới nội dung và hình thức trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống bộ đội Trường Sơn cho thế hệ trẻ. Tiếp tục huy động, khai thác tiềm năng của hội viên và huy động hiệu quả sự ủng hộ của xã hội để c tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào của địa phương, xây dựng xã Tự Lạn thành đơn vị hành chính mới là Phường vào đầu năm 2024 khi huyện Việt Yên có quyết định thành thị xã.

Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xã Tự Lạn đã thông qua phương hướng hoạt động công tác Hội năm 2024,  khen thưởng cho hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội và phong trào thi đua ở địa phương.

3-dsc-3598-min-1702705711.JPG
Thường trực Hội truyền thống Trường Sơn huyện Việt Yên trao giấy khen cho hội viên cơ sở có thành tích xuất sắc hoạt động công tác hội

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn huyện Việt Yên, Phó chủ tịch Thân Văn Thái đã trao tặng giấy khen của Hội cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2023.