Về thăm quê hương huyền thoại Mẹ Việt Nam Anh hùng!

Nghề báo giúp tôi có điều kiện đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, nhất là nơi in dấu những trang sử hào hùng của dân tộc. Nhưng chuyến đi về Gò Nổi (Điện Bàn, Quảng Nam) quê hương của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ vào năm 2017 đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng không thể phai mờ.