Việt Nam được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban của UNESCO

Ngày 8/12, tại thành phố Kasane, Cộng hòa Boswana, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 18 Uỷ ban liên Chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (Công ước 2003) của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Việt Nam được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban, đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sau nhiệm kỳ đầu tiên từ 2006-2010.