Phiên bản lỗi của làng Vũ Đại

Nắng chiếu mơn bụi tre. Ông giáo Hoành nâng lên đặt xuống tách trà mấy lần, ông chỉ nhấp môi cho có lệ, đấy là thói quen từ ngày gõ đầu trẻ.