Từ khóa "bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban của UNESCO" :