Từ khóa "Kiên Giang, Hội nông dân tỉnh, Cuộc thi, Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023" :