Từ khóa "một trong những lực lượng trên tuyến đầu" :