Sáng nay (4/8/2021), huyện Hương Sơn tình Hà Tĩnh phối hợp với Tập đoàn T&T tổ chức lễ khởi công động thổ trùng tu chùa Côn Sơn, ở thôn Côn Sơn, xã Sơn Tiến.

Sáng nay (4/8/2021), huyện Hương Sơn tình Hà Tĩnh phối hợp với Tập đoàn T&T tổ chức lễ khởi công động thổ trùng tu chùa Côn Sơn, ở thôn Côn Sơn, xã Sơn Tiến.