Giữ gìn thanh âm Kinh Bắc

Trải qua 31 năm gắn bó với Dân ca Quan họ, Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Phú Hiệp là biểu tượng của lòng đam mê và sự cống hiến quên mình cho di sản văn hóa phi vật thể độc...