Tuyên Quang: Lâm Bình làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng

Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng khá lớn, trải rộng trên nhiều địa phương. Xác định rừng là tài sản quý giá, không chỉ có tác dụng đối với bảo vệ môi trường thiên nhiên mà còn góp phần đem lại nguồn lợi kinh tế cho người dân, BQL rừng phòng hộ huyện Lâm Bình luôn làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.