Về lập kế hoạch thanh tra xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra ngành Công thương

Sáng 22/9, tại trụ sở Cục Quản lý Thị trường tỉnh Vĩnh Phúc (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thanh tra Bộ Công Thương tổ chức triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ 2022-2023 về "Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch thanh tra nhằm xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra ngành Công Thương" .