Acsimet – Nhà toán học vĩ đại thời cổ đại

Archimedes hay Acsimet (Ác-si-mét), là một trong những nhà khoa học hàng đầu của thời kỳ cổ đại. Ông là người toàn tài, là một nhà toán học, nhà vật lý, kỹ sư, nhà phát minh và nhà thiên văn học người Hy Lạp.