Sanakht – Pharaoh kỳ lạ của Ai Cập cổ đại

Có giả thuyết cho rằng, Sanakhtlà Pharaoh trị vì Ai Cập cổ đại từ 5000 năm trước. Đây là vị vua có sự kỳ lạ, mà nay hậu thế chưa giải thích được rõ ràng.