Sự cảm nhận thơ văn Lermontov ở Việt Nam

Cũng như nhiều nhà văn Nga khác, Mikhail Lermontov đến với bạn đọc Việt Nam từ trước Cách mạng tháng Tám 1945, thông qua các bản dịch sang tiếng Pháp.