Phú Thọ: 22 ngày không có ca mắc mới CoVid 19 trong cộng đồng

Theo Ban chi đạo phòng, chống COVID - 19 tỉnh Phú Thọ, tính đến thời điểm báo cáo, tỉnh Phú Thọ đã trải qua 22 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng; không còn ổ dịch đang hoạt động, các khu vực cách ly y tế đã chấm dứt phong tỏa.Tính từ ngày 27/4/2021, tỉnh Phú Thọ phát hiện 04 ca bệnh COVID-19 (BN3116, BN3622, BN4257, BN4259) là ca bệnh cộng đồng tại khu 2, xã Kim Đức, TP Việt Trì.