Careox: sứ mệnh phục vụ sức khỏe con người cho một cuộc sống xanh

Thành lập từ năm 2018 trải qua đại dịch COVID-19 lớn, German-Oekotec Việt Nam đã đồng hành cùng người dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ sức khỏe và bảo vệ không gian sống một cách xanh và sạch nhất!