Chính ơi

Thế là lại thêm một một đồng đội từ giã chúng tôi để về cõi vĩnh hằng. Một cánh chim vỗ cánh bay lên chín tầng mây. Vẫn biết cuộc sống này là hữu hạn, nhưng việc bạn đi xa không khỏi làm chúng tôi ngỡ ngàng và tiếc nuối.