Một câu chuyện Bác Hồ về thăm quê ít được kể lại

Kỷ niệm tròn 60 năm Bác Hồ về thăm quê hương lần thứ 2 và Bác đến thăm Nông trường quốc doanh Đông Hiếu, huyện Nghĩa Đàn ngày 10/12/1961 .