Trang trọng và xúc động lễ ra mắt CLB "Mãi mãi tuổi 20"

Sự kiện vừa diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) trong những ngày Tháng Tám lịch sử.