Khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường của Quốc hội

Sáng 15/1, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã khai thạc trọng thể tại Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự. Tại phiên họp này, Quốc hội sẽ xem xét và quyết sách về 4 nội dung.