Kiên Giang: Huyện Hòn Đất mở lớp bồi dưỡng chính trị hè 2022 cho đội ngũ nhà giáo

Ngày 15/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòn Đất (Kiên Giang) mở lớp bồi dưỡng chính trị hè 2022 cho công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo. Lớp học này sẽ kết thúc ngày 28/9.