Về bài hát “Dòng sông Volga chảy mãi” (1962)

Năm 1962,  với ý tưởng có một bài hát làm nhạc nền cho bộ phim toàn cảnh về sông Volga, nhạc sĩ Mark Fradkin đề nghị nhà thơ Lev Oshanin sáng tác bài thơ “Dòng sông Volga chảy mãi” để phổ nhạc.