Phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần “3 không, 1 có” của Thủ tướng

Tại Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tổ chức sáng ngày 22/12/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra một câu chỉ đạo quyết liệt, kiên định và sáng tạo: “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, có mỏ vàng đừng để bị lãng quên”. Đây là một mệnh lệnh mang tính khích lệ, động viên và yêu cầu cao đối với các cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ, nhà văn hóa, doanh nghiệp trong ngành văn hóa. Để thực hiện mệnh lệnh này, ngành Văn hóa cần phải có những nhận thức và hành động cụ thể, hiệu quả và đồng bộ.