Chị Ba (Trích trong hồi ký "Năm tháng ở chiến trường")

Cái mảnh đất nam bộ ngày ấy giờ đã thành nỗi nhớ , tình thương của tôi , nơi đã che chở , nuôi tôi trong những ngày , "ngủ hầm , cơm vắt," để ngày hôm nay , trên đất Bắc tôi cứ đau đáu một tình yêu thương , nỗi nhớ và lòng biết ơn .