Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn kỷ niệm 20 năm thành lập: Đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế nông thôn

Ngày 9/4, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập với sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao và đại diện từ các đơn vị liên quan. Trong suốt thời gian hoạt động, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế nông thôn của đất nước.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đã đánh giá cao những thành tựu đáng kể mà Cục đã đạt được, đặc biệt là trong việc phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã (HTX). Ông cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đa dạng hóa dịch vụ và thích ứng với cơ chế thị trường để đạt được sự phát triển bền vững.

z5332460570334-bbd6de8112f7317a4c4c91bf4145e4d3-1712758417.jpg

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam đánh giá cao những thành tựu mà Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đã đạt được

Ông Trần Thanh Nam nêu rõ rằng số lượng HTX nông nghiệp đã tăng lên gần 21.000, thu hút hơn 3,85 triệu thành viên. Trong số đó, có 30% HTX nông nghiệp đã thực hiện chuỗi liên kết và đạt tỷ lệ sản phẩm liên kết là 21,6%. Ông cũng nhấn mạnh rằng xã nông thôn mới đã đạt tỷ lệ 78% và có trên 11.000 sản phẩm OCOP trên toàn quốc.

Trong tương lai, ông Trần Thanh Nam đề nghị Cục tiếp tục phát triển mô hình HTX hiệu quả, đa dịch vụ và thích ứng với cơ chế thị trường. Ông cũng nhấn mạnh việc chuyển từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Để đạt được những mục tiêu này, ông đề xuất tập trung vào hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến cơ giới hóa, kinh tế trang trại và quản lý nông thôn.

Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, cũng nhận định rằng HTX hiện nay không chỉ cung cấp dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho thành viên, mà còn đóng góp vào việc cải thiện sinh kế, khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương. Ông cũng nhấn mạnh về việc cần nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô kinh tế tập thể, HTX, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản bền vững.

z5332465352569-6cbdc4ca9cc260b2988877771f156392-1712758623.jpg

Ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (2003-2023)

Trong ngành kinh tế nông thôn, Cục đã có những đóng góp quan trọng thông qua việc tham mưu cho chính sách và quy định của Chính phủ. Năm 2018, Cục đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và PTNT về Nghị định 98/2018/NĐ-CP về khuyến khích phát triển hợp tác và liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Kết quả là, hiện tại đã có 30% các hợp tác xã tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất và giá trị sản phẩm tạo ra từ các chuỗi liên kết này chiếm khoảng 21,6%. Điều này cho thấy sự thành công trong việc thúc đẩy hợp tác và liên kết giữa các đơn vị sản xuất nông nghiệp.

anh-chup-man-hinh-2024-04-10-luc-183143-1712748718.png

Ngoài ra, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT còn đóng góp đáng kể trong việc phát triển nông thônvà nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Chương trình "Sản phẩm nông nghiệp mỗi xã" (OCOP) đã được triển khai và đã có hơn 11.000 sản phẩm OCOP được phân phối trên khắp đất nước. Đây là một chương trình quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn và đã mang lại những thành tựu to lớn. Thứ trưởng Trần Thanh Nam, trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, đã nhấn mạnh rằng sự phát triển của phong trào OCOP là kết quả của sự đóng góp và nỗ lực của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT.

anh-chup-man-hinh-2024-04-10-luc-183244-1712748778.png

Tuy nhiên, trong bối cảnh yêu cầu mới của cách mạng công nghiệp 4.0 và hướng phát triển mới của kinh tế nông thôn, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đối mặt với nhiều thách thức. Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã chỉ rõ rằng cần đẩy mạnh quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp. Ông cũng yêu cầu Cục nghiên cứu và tham mưu cho Bộ về cơ chế và cơ sở pháp lý để định hướng và phát triển kinh tế trang trại, nâng cao hiệu quả hợp tác và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Trong lễ kỷ niệm, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đã nhận được Cờ thi đua của Chính phủ vì thành công trong nhiệm vụ công tác và dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Bộ NN-PTNT.

anh-chup-man-hinh-2024-04-10-luc-183346-1712748840.png

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Một số hình ảnh trong lễ kỉ niệm 20 năm thành lập Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn:

z5332459228518-66b1c23bf6151ec6a5814f44f2282aba-1712757203.jpg

z5332459147236-54978e4eb16a38c28cbde39a8362b535-1712757202.jpg

z5332458914153-6a38cc47cd095fe554802451c4da649e-1712757202.jpg

z5332457770400-5fd715076a83d8bd36fe94545fb0d327-1712757203.jpg

z5332458901896-606195e56cc88f58612e91c2b8ff4aff-1712757203.jpg

z5332459194096-5cbedf59015e219cb8f87fd2786d39b9-1712757202.jpg

z5332459158811-e409423735c8980854e2c0a3021818b6-1712757202.jpg

z5332459129710-bede1b7f6f0f524b4b00ceed7d10d279-1712757202.jpg

z5332460802312-bab14afcca655300c32ee8497a66a161-1712757203.jpg

z5332461130166-db62a6f98b6a34694a334b06fcfc54c6-1712757204.jpg

z5332459604159-716911cc5d6237f10b43f65c51ed6ce4-1712757203.jpg