Phú Thọ: Chấn chỉnh các hoạt động giáo dục ở ngoài trường học không đúng quy định

Đình Thơm

20/03/2023 21:58

Theo dõi trên

Bên cạnh các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, qua phản ánh vẫn còn một số trường học tổ chức các hoạt động giáo dục ở ngoài trường( trong đó đó có hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) chưa đúng quy định. Kinh phí tổ chức hoạt động chưa bảo đảm nguyên tắc quản lý tài chính theo đúng quy định, chưa nhận được sự đồng thuận của một bộ phận phụ huynh học sinh và dư luận xã hội..

dt1-2023-03-20t214314353-1679324125.jpgCông văn số 348/SGD&ĐT –GDTrH ngày 17/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

Ngày 17/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã có công văn số 348/SGD&ĐT –GDTrH chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng nêu trên như sau: Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ở ngoài trường học phải được thể hiện trong kế hoạch giáo dục của nhà trường đã xây dựng từ đầu năm học và được Hội đồng trường phê duyệt. Thời gian, địa điểm, nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phải đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt được của Chương trình giáo dục môn học / hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT và phù hợp với điều kiện thực tế của trường và địa phương.

Các hoạt động giáo dục tổ chức ngoài nhà trường phải được trao đổi, bàn bạc và có sự thống nhất với phụ huynh học sinh; kinh phí tổ chức phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tiết kiệm, công khai, minh bạch. Công tác tổ chức các hoạt động giáo dục ở ngoài nhà trường phải có sự phối hợp với phụ huynh học sinh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối cho người tham gia.

Bạn đang đọc bài viết "Phú Thọ: Chấn chỉnh các hoạt động giáo dục ở ngoài trường học không đúng quy định" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com