Tuyên Quang: Chiêm Hóa tạo cơ hội cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Qua các đợt tuyên truyền, vận động tại sàn giao dịch việc làm tổ chức ở huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), đã thu hút nhiều lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số đăng ký tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
daodich-1713712705.jpg
Tích cực tuyên truyền vận động cho người dân tại Chiêm Hóa đi làm việc ở nước ngoài 

Chiêm Hóa là huyện miền núi, có tổng diện tích tự nhiên là hơn 127 nghìn ha với dân số hơn 134 nghìn nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 70% dân số. Thời gian qua, tỉ lệ hộ nghèo ở huyện tuy có giảm nhưng chưa thực sự bền vững, nhiều hộ đã thoát nghèo nhưng mức thu nhập vẫn thấp, khả năng tái nghèo cao.

Số lượng người bước vào độ tuổi lao động, người từ lực lượng vũ trang phục viên, xuất ngũ, học sinh tốt nghiệp phổ thông, sinh viên ra trường chưa tìm được việc làm, lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng về nước ngày càng gia tăng, tạo sức ép về việc làm và thu nhập...

Trước thực trạng đó, trong những năm qua, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đặc biệt người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm.

Giai đoạn 2021-2024 huyện Chiêm Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác đưa người lao động vùng đồng bào miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn nhằm tiếp tục quán triệt các đường lối, chủ trương, chính sách về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh nói chung và các huyện, xã miền núi nói riêng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.

Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu trên địa bàn huyện có trên 45 doanh nghiệp được Sở LĐTB&XH tỉnh Tuyên Quang giới thiệu tuyển dụng được 15 lượt liên hệ tuyển dụng được 341 người lao động sinh sống trên địa bàn huyện trong độ tuổi, được tư vấn, thông tin về thị trường đi lao động ngoài nước; các chủ trương, chính sách của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong đó có 5 người dân tộc thiểu số được hỗ trợ ban đầu với số tiền gần 20 triệu đồng/người; tổng số người lao động đi làm việc tại nước ngoài là 13 người,với tổng số dư nợ 902,2 triệu đồng. 

Phấn đấu đến hết năm 2024, 100% người lao động cư trú trên địa bàn miền núi có nhu cầu, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định được đi làm việc ở nước ngoài, riêng huyện Chiêm Hóa, hằng năm đưa gần 200 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chia theo thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, 100% cán bộ cơ sở tại địa bàn được tập huấn phổ biến các nội dung liên quan đến các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, tín dụng ưu đãi tạo, các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài…

Đối tượng là người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, cận nghèo; thân nhân người có công với cách mạng; theo quy định của pháp luật; cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức, cá nhân tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo từng giai đoạn …

Thời gian tới huyện Chiêm Hóa tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Cơ chế chính sách; Nâng cao năng lực hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương; Tăng cường công tác quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; mở rộng thị trường tiếp nhận lao động ngoài nước.