Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/2): Niềm tin

Hôm nay, Thư được sắp lịch mổ. Thư thấy yên tâm vì bác sĩ Cương mổ cho cô là phó trưởng khoa, có nhiều năm trong nghề, chính là vị bác sĩ đã tư vấn cho Thư hôm cô nhập viện. Trông ông có vẻ hiền, từ tốn giải thích cặn kẽ tình trạng bệnh của cô, cho cô cảm giác an tâm, tin cậy.