Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam: Mẹ Việt Nam anh hùng trẻ nhất Việt Nam và những hy sinh trong thời bình

Có lẽ chị Lê Thị Minh Thủy, 56 tuổi, hiện ở Nha Trang (Khánh Hòa) là Mẹ Việt Nam anh hùng trẻ nhất hiện nay. Chồng và con trai chị hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cách đây chưa lâu.