Tuyên Quang: Na Hang sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số

Thái Sơn

30/11/2023 11:46

Theo dõi trên

Na Hang là một trong những huyện vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang. Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa rất quan trọng, thúc đẩy phát triển đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đặc thù.

Để bảo đảm tiến độ triển khai Chương trình, huyện đã có nhiều giải pháp tích cực, cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn với mục tiêu sử dụng nguồn lực đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất.

cong-ti-tnhh-minh-khoi-huy-dong-phuong-tien-1701315957.JPG
Công trình tại xã Sơn Phú (Na Hang) của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Vận tải Minh Khôi đảm nhận sớm hoàn thành so với quy định

Năm 2023, huyện Na Hang được giao thực hiện Chương trình với nguồn vốn hơn 244 tỷ đồng từ Chương trình mụ tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Để bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao, huyện đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo triển khai kế hoạch, với các nhóm giải pháp cụ thể, gắn với phân công, phận nhiệm tới từng ban ngành đoàn thể…

Chủ tich UBND huyện Na Hang Tô Viết Hiệp cho biết: Ngay từ khi nắm được chủ trương về Chương trình, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, phân công từng thành viên gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo các xã hoàn thiện thể chế theo quy định. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phân khai vốn cho các chủ đầu tư, các đơn vị chủ trì để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Đối với một số hợp phần vốn sự nghiệp, mặc dù chưa có hướng dẫn cụ thể, nhưng huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động lập hồ sơ, dự án theo dự thảo hướng dẫn của cấp trên.

Huyện đã thành lập các  tổ công tác, đôn đốc tiến độ giải ngân và tiến độ triển khai các Chương trình MTQG do Chủ tịch UBND huyện phụ trách chung 8 xã, thị trấn và các chủ đầu tư. Nhiệm vụ của các tổ công tác là nắm bắt chi tiết các nội dụng, nhiệm vụ, công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và Chương trình MTQG.

Ông Phúc Minh Khôi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng và Vận tải Minh Khôi chia sẻ: Được địa phương tin tưởng giao thực hiện các công trình của Chương trình MTQG, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực và vật lực sớm hoàn thành các dự án sớm hơn so với quy định đưa vào sử dụng của huyện đề ra với cam kết về chất lượng của công trình. 

Trên cơ sở triển khai nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, huyện Na Hang cũng tích cực báo cáo, đề xuất với tỉnh kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc… góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân về việc điều chỉnh vốn đầu tư các dự án Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 26/11, tống số vốn đã giải ngân của Chương trình trên địa bàn huyện đạt trên 51%.

Chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm 2023, huyện Na Hang đang khẩn trương, tranh thủ từng ngày, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai kế hoạch Chương trình MTQG DTTS và miền núi theo đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả bền vững.

Mục tiêu cuối cùng đó là, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đặc thù, từng bước nâng cao đời sống ổn đinh cuộc sống cho đồng bào các dân tộc trong toàn huyện.