Xây dựng - nhân rộng mô hình phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với nông thôn mới

Thanh Giang (TTXVN)

30/10/2021 11:32

Theo dõi trên

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã ký ban hành Quyết định số 2754/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với việc xây dựng nông thôn mới.

hat-then-291021-2-1635581768.jpg
Biểu diễn hát then, đàn tính của đồng bào dân tộc Tày huyện Na Hang, Tuyên Quang. Ảnh tư liệu: Quang Đán/TTXVN

 

Đây là hoạt động nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các vùng miền, cộng đồng, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thông qua đó, các địa phương xây dựng và nhân rộng mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cộng đồng người dân cần tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, loại bỏ hủ tục lạc hậu, tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Cụ thể, từ ngày 15 - 20/11, tại huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), Bộ Văn  hóa, Thể thao và Du lịch  phối hợp với Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức xây dựng mô hình Câu Lạc bộ hát Then dân tộc Tày để phục vụ phát triển du lịch gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Các nội dung triển khai gồm khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa truyền thống và hát Then của dân tộc Tày; kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế để làm cơ sở lựa chọn địa điểm, nội dung nhân rộng các mô hình. Bên cạnh đó, chương trình sẽ hỗ trợ trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ để triển khai xây dựng và thực hành sinh hoạt mô hình Câu Lạc bộ hát Then dân tộc Tày, phục vụ phát triển du lịch sinh thái trong xây dựng nông thôn mới.

Tiếp theo, từ ngày 21 - 26/11,  tại huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang), Bộ Văn  hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch  tỉnh Hà Giang tổ chức xây dựng mô hình Bảo tồn, phát huy nghề làm nón lá hai mê dân tộc Tày phục vụ phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới.

Từ ngày 22 - 27/11, cũng tại huyện Quang Bình, Bộ Văn  hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình Bảo tồn, phát huy nghề thủ công truyền thống tiêu biểu dân tộc Tày để xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới.

Bộ Văn  hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị việc xây dựng các mô hình về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của từng vùng, miền, dân tộc phải phù hợp với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương; gắn kết hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số với Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, du lịch ở địa phương.

Trong quá trình triển khai, cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù hợp với tình hình diễn biến của dịch COVID-19; đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Bạn đang đọc bài viết "Xây dựng - nhân rộng mô hình phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với nông thôn mới" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn