Hành trình bóng đá

Xưa các cụ lẩm bẩm với con cháu “Hay hớm gì mà bóng với chả banh, ngủ sớm đi- mai còn đi làm”! Nay thì Tinh thần “Bóng” nó chễm trệ ngự ngay và luôn tại đầu giường nhá. Sớm nay đã thấy vợ hàng xóm gằn hắt với chú em họ tôi, điệp khúc “mấy tối nay anh về muộn, hỏi còn cáu nữa chứ”. “Đàn bà bọn mày thì biết cái gì về bóng đá”…bôm bốp huỳnh huỵch và rồi có tiếng thất thanh "Ối dồi ôi, làng nươc ôi" còn có hu hu nữa…vắn tắt nó là thế.