Tản mạn về việc học

Bài viết này có hai phần, như một tản mạn vụn vặt, ai ngẫm được gì thì ngẫm, và có ích gì chăng.