Gặp mặt tác giả và nhân vật 'Trái tim người lính miền Tây"

Để chuẩn bị bản thảo cuốn sách "Trái tim người lính miền Tây", Ban Vận động thành lập CLB TTNL cùng tên vừa tổ chức buổi gặp mặt một số Tác giả và Nhân vật của sách. Đồng chủ trì buổi gặp mặt: Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng (Chủ tịch CLB TTNL Việt Nam) và CCB Nguyễn Công Trung (Trưởng Ban Vận động thành lập CLB TTNL miền Tây).