Chương trình Vì một Việt Nam Thịnh vượng và phát triển

Sáng 17.7. 2022, Viện nghiên cứu Văn hóa và phát triển, Tạp chí Thương Gia và Thị trường phối hợp cùng Công ty cổ phần đầu tư phát triển truyền thông Đất Việt, tổ chức thành công Chương trình “Vì...