Xin đừng ai quên đường ra trận

Có một con đường mà không ai có thể quên, cả dân tộc ta không bao giờ quên. Đó là con đường ra trận. Đó là con đường rầm rập những bước chân của những chàng trai, cô gái từ...