CEO Nguyễn Tiến Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ Cao cấp SmartBiz được vinh danh

Vừa qua tại sự kiện vinh danh Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng Châu Á - Thái Bình Dương năm 2022, CEO Nguyễn Tiến Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ Cao cấp SmartBiz được vinh danh, CEO Nguyễn Tiến Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ Cao cấp SmartBiz được vinh danh là thương hiệu chất lượng, uy tín tiêu biểu TOP 10.