Vĩnh Phúc: Khoa học và công nghệ phải lấy thực tiễn làm thước đo của thành công

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đề nghị ngành KH&CN tỉnh nâng cao hơn nữa tính thực tiễn của các công trình nghiên cứu khoa học để ngày càng có nhiều các đề tài, công trình nghiên cứu được áp dụng, ứng dụng vào tính thực tiễn, mang tính hiệu quả hơn nhằm phục vụ cho đời sống và sản xuất.