Sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch vào quý I/2023

Ngày 17/10, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 6994/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch.