Ngày này năm xưa: Chiến dịch Xuân Lộc

Ngày 9-4-1975: Quân đoàn 4 nổ súng tiến công vào thị xã Xuân Lộc