Rạng đông

“Rạng Đông” - Chương trình hòa nhạc đặc biệt của Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 29/5/2022 tại Phòng hòa nhạc Lớn - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự dẫn dắt...