Tục thờ cúng cá Ông của cư dân ven biển - hải đảo Quảng Ngãi

Thờ cúng cá Ông là một tín ngưỡng khá phổ biến trong cư dân duyên hải Việt Nam, từ vùng tiệm cận dãy Hoành Sơn vào đến Đồng Nai, Tiền Giang, Bến Tre, trong đó có cư dân vùng ven biển – hải đảo tỉnh Quảng Ngãi.