Sóng gió đã qua

Sóng gió đã qua rồi, chỉ cần gia đình mình hạnh phúc, các con khôn lớn trưởng thành là cha mãn nguyện lắm rồi.