Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại Hội nghị tổng kết ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Mộc Miên

03/01/2024 15:48

Theo dõi trên

Sáng ngày 3/1/2024 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị.

Trong phiên làm việc, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí điện tử Văn Hoá và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng.

4-1704269182.jpg

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị

Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương,

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý tham dự Hội nghị, tại các điểm cầu.

6-1704269295.jpg

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị

Năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 - đã đi qua với nhiều dấu ấn, kết quả về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của đất nước; là năm toàn ngành VHTTDL vinh dự được đón nhận nhiều hơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân với vai trò chủ thể sáng tạo trong xây dựng và phát triển văn hóa.

Bám sát phương châm hành động của Chính phủ năm 2023 “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, phương châm của Ngành “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến” được đề ra từ đầu nhiệm kỳ, Ngành VHTTDL tiếp tục thay đổi căn bản, toàn diện tư duy “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”.

Với sự nỗ lực cao, cố gắng lớn để tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Nghị quyết số 01 và các Nghị quyết của Chính phủ tại các Phiên họp thường kỳ, các Nghị quyết của Quốc hội, lĩnh vực VHTTDL năm 2023 tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên một số phương diện:

Một là, Toàn ngành đã chủ động rà soát các “khoảng trống” trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để tham mưu đề xuất Chính phủ, Quốc hội nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước thông qua công cụ pháp luật, đồng thời “khơi thông” nguồn lực, “kiến tạo” sự phát triển mà điểm nhấn quan trọng được BCH Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội giao chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Hai là, Toàn ngành đã tập trung tham mưu trúng, đúng, kịp thời cho cấp ủy đảng trong việc cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam với 03 nội hàm Dân tộc, Khoa học và Đại chúng được lan tỏa, các thành tố về Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới được lượng hóa, để vận dụng trong quá tình thực hiện, được nhiều tỉnh thành ủy làm cơ sở trong xây dựng ban hành Nghị quyết chuyên đề về văn hóa để có thể nhận định: nhận thức về văn hóa đã có sự thay đổi theo hướng tích cực và cho phép kỳ vọng “Nhận thức đúng sẽ hành động đẹp”.

Ba là, công tác xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng con người văn hóa đã đi đúng hướng, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, nhân dân là chủ thể để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều điển hình tiên tiến đã xuất hiện, góp phần thiết thực để xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, giá trị “chân - thiện - mỹ” của con người, làm cho cuộc sống của mỗi gia đình, của xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc lần đầu tiên tổ chức dịp kỷ niệm 78 năm ngành truyền thống của Ngành đã vinh dự được nhận thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo.

Bốn là, Nhận thức sâu sắc hơn về vai trò văn hóa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước, phát triển văn hóa cần sự chung tay của các cấp, các ngành, Bộ VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương để nâng tầm quy mô tổ chức, chất lượng các sự kiện văn hóa nghệ thuật cấp vùng, cấp quốc gia. Các chương trình nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật triển lãm, bảo tàng “đa dạng về hình thức - phong phú về thể loại - đặc sắc về nội dung” không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thụ hưởng văn hóa của nhân dân, phục vụ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn mà còn thực hiện sứ mệnh củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, quảng bá hình ảnh về quê hương, đất nước, thu hút khách du lịch, góp phần vào sự phát triển kinh tế.

Năm là, quan tâm mạnh mẽ hơn tới việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Điểm nhấn là với sự quan tâm, chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam lần thứ nhất do Bộ VHTTDL tham mưu chuẩn bi đã được tổ chức thành công, làm cơ sở cho việc đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chiến lược mới về phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn tới.

Sáu là, tích cực chuẩn bị, trình Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; tổ chức Hội nghị toàn quốc phát triển thể theo thành tích cao làm cơ sở hoàn thiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030.

Thể thao Việt Nam dựa trên 2 trụ cột, thể thao cho mọi người với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" để phát hiện tạo nguồn, đưa thể thao thành tích cao phát triển. Đoàn thể thao Việt Nam đã giành thành tích xuất sắc, dẫn đầu toàn đoàn, vượt chỉ tiêu đề ra tại kỳ SEA Games được tổ chức tại nước bạn Campuchia; thi đấu đạt kết quả tốt ở ASIAD 19 tại Trung Quốc, vòng loại Olympic và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới với những kết quả khả quan; đội tuyển bóng đã nữ quốc gia lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup.

Bảy là, Du lịch đã về đích với kết quả rất đáng trân trọng, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Năm 2023, tổng số khách du lịch quốc tế ước đạt trên 12,5 triệu lượt khách, vượt mục tiêu đề ra (8 triệu lượt), đạt mục tiêu đã điều chỉnh; tổng số khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt khách, vượt 5,8% so với kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch  ước đạt 672 nghìn tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch năm 2023. Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới tại Lễ trao giải thưởng du lịch thế giới năm 2023.

Tám là, công tác ngoại giao văn hóa được triển khai tích cực, Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027 với số phiếu rất cao. Hội An, Đà Lạt chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. 11 chương trình chính trị nghệ thuật trong khuôn khổ 5 chuyến thăm cấp cao của Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cùng với 6 chương trình Tuần Văn hóa, Lễ hội du lịch và văn hóa Việt Nam tại nước ngoài trong năm 2023 đã góp phần quảng bá đất nước Việt Nam tươi đẹp, an toàn với nền văn hóa đặc sắc tới đông đảo bạn bè quốc tế.

Chín là, Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được cải tiến. 2 Hội nghị đối thoại trực tiếp của Bộ trưởng với lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, cùng với việc triển khai thực hiện cam kết của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ với Bộ trưởng về thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đã loại dần sức ý, lực cản, tâm lý e dè, thiếu quyết liệt trong thực thi công vụ.

Mười là, công tác truyền thông từng bước có sự chuyển biến. Chương trình “Câu chuyện văn hóa” phát sóng hàng ngày và chương trình “Du lịch Việt Nam” phát sóng sáng thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên VTV1 đã mang đến góc nhìn toàn cảnh, nhiều "hương vị mới" về văn hóa, du lịch cho khán giả xem truyền hình. Các chiyên mục về VHTT trên các báo lớn tăng về thời lượng và chất lượng. Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần đầu tiên được tổ chức, trao giải vào tháng 9.2023 đã lan tỏa những thành tựu của ngành, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đối với sự nghiệp phát triển văn hóa , thể thao và du lịch.

9-1704271345.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng

Điểm lại một số kết quả đã được nêu tại Báo cáo Trung tâm của Hội nghị tổng kết năm 2023 đã gửi tới quý vị đại biểu, với hy vọng các đại biểu dự Hội nghị sẽ chia sẻ, phân tích sâu hơn, rút ra được nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về kết quả để phát huy trong thời gian tới. Nhưng quan trọng hơn phải nhận thức một cách thấu đáo về những tồn tại, hạn chế, khu trú lại để làm rõ trách nhiệm của Bộ, của ngành.

Không được nhầm lẫn giữa mong muốn của xã hội để vội vã quy chụp yếu kém nhưng không được chủ quan, tự mãn và càng không được nhụt chí, nản lòng trước khó khăn như lời Tổng Bí thư đã căn dặn ngành ta trong Thư chúc mừng nhân dịp Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hoá toàn quốc năm 2023, kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành để năm 2024 phát huy vai trò động lực của VHTTDL đối với sự phát triển bền vững đất nước.

Hội nghị tổng kết năm là nhiệm vụ quan trọng, Hội nghị của chúng ta rất phấn khởi được đón đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban của Quốc hội, các địa phương về dự và chỉ đạo.

Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng với sự quan tâm sâu sắc đó sau Hội nghị toàn ngành sẽ quyết liệt hành động với phương châm “tăng tốc, sáng tạo, về đích” nhằm xây dựng phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Trong niềm phấn khởi trước thềm Xuân mới Giáp Thìn 2024, chúng tôi xin được phép khai mạc Hội nghị tổng kết năm 2023 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xin kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa toàn quốc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công. Chúc Hội nghị hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Xin trân trọng cám ơn!

 

Bạn đang đọc bài viết "Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại Hội nghị tổng kết ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com