Tuyên Quang: Chi bộ tổ dân phố 6 thị trấn Na Hang lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo

Thái Sơn

14/07/2022 11:54

Ngày 14/7 Chi bộ tổ dân phố 6 Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang (Tuyên Quang) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo huyện Na Hang, lãnh đạo thị trấn Na Hang cùng 55 đảng viên trong chi bộ.

dai-hoi-1657774227.jpg
Quang cảnh đại hội

Chi bộ Tổ dân phố 6 Thị trấn Na Hang hiện có 55 đảng viên. Đội ngũ đảng viên trong chi bộ cơ bản là cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp được nghỉ hưu về sinh hoạt tại địa phương. Đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chi bộ luôn giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí lãnh đạo nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổ dân phố.

 

Đại hội cũngđã đề ra các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó chi bộ tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 10, Đảng bộ thị trấn Na Hang đề ra. Chi bộ lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ, mặt trận khu dân cư và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 10, Đảng bộ thị trấn Na Hang.

 

Chi bộ phấn đấu trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 97 % gia đình đạt gia đình văn hóa, tạo nguồn, kết nạp từ 2 đảng viên. Với tinh thần dân chủ, thống nhất đoàn kết, nhất trí cao Đại hội đã bỏ phiếu bầu Chi ủy chi bộ, bầu Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025.

ban-chi-uy-1657774298.jpg
Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ tổ dân phố 6, thị trấn Na Hang tập trung, quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ thị trấn Na Hang, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến cán bộ đảng viên.

Tăng cường chỉ đạo Mặt trận khu dân cư và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và một số lễ nghi sinh hoạt cộng đồng khác; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; thực hiện tốt chính sách giảm nghèo và thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về kết quả phân loại chất lượng đảng viên năm 2021, chi bộ có 94% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ do sinh con thứ 3.

Các tham luận tại Đại hội cũng đã khẳng định những kết quả đạt được của chi bộ và nêu ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn và khắc phục những khó khăn, hạn chế.