Việt Nam diễn nghĩa – Tập IV (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 9)

28/01/2022 06:06

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử “Việt Nam diễn nghĩa” - Tập IV “NỘI CHIẾN NAM-BẮC TRIỀU” của PGS TS Cao Văn Liên.

Kỳ 9.

Nguyễn Kính và Nguyễn Áng bước vào, Mạc Đăng Dung thấy hai người oai phong lẫm liệt, mắt sáng mặt vuông, tay dài. Hai người cúi đầu hành lễ:

-Kính chào Nhân Quốc Công.

Mạc Đăng Dung vội đứng dậy:

-Không dám, không dám, mời hai tướng quân ngồi. Bay đâu.

-Dạ, chúa công.

-Rót nước trà mời hai tướng quân.

Sau khi ba người cạn bát nước, Nguyễn Kính nói:

-Bẩm Nhân Quốc Công, chúng tôi vốn là thủ hạ của đại thần Trần Chân. Trần Chân lập bao công lao với Lê Chiêu Tông nhưng lại bị Lê Chiêu Tông giết hại. Khi Lê Chiêu Tông trốn khỏi kinh thành và xuống chiếu cần vương, chúng tôi vì chữ “trung” nên đành phò giúp. Nay Lê Chiêu Tông giải tán quân Cần vương, bị Trịnh Tuy đưa về khống chế ở Tây Đô, chúng tôi nguyện về với chúa công để mưu việc lớn. Không biết chúa công có chấp nhận không?

chuycung-hoang1-1643293459.jpg

Tượng Lê Cung Hoàng (1522-1527). Nguồn: Internet.

 

Mạc Đăng Dung cười vui vẻ:

-Hai Tướng quân là những người hiền tài của triều đình. Tôi mong hai tướng quân như hạn mong mưa để cùng mưu việc lớn. Nay hai tướng quân đã về đây thật là phúc lớn cho triều đình, cho lão phu.

Nguyễn Kính, Nguyễn Áng cúi đầu:

-Dạ, đa tạ sự dung nạp chiếu cố của Nhân Quốc Công. Chúng mạt tướng sẽ hết lòng vì Nhân Quốc Công.

Mạc Đăng Dung gọi:

-Bay đâu.

-Dạ.

-Bày tiệc rượu để ta khoản đãi hai tướng quân.

-Dạ, tuân lệnh chúa công.

Ngày 18 tháng 12 năm 1522, sau khi dẹp tan cuộc phản loạn của Giang Văn Dụ ở kinh thành, Mạc Đăng Dung đưa xa giá vua Lê Cung Hoàng về Đông Kinh. Năm 1523, Mạc Đăng Dung sai Sơn Đông Hầu Mạc Quyết, Quỳnh Kê Hầu Vũ Hộ, Dương Xuyên Hầu Vũ Như Quế đem 5 vạn quân đi đánh vua Lê Chiêu Tông ở Thanh Hóa. Trước khi tiến quân, Mạc Đăng Dung ép vua Lê Cung Hoàng tuyên chỉ phế Lê Chiêu Tông thành Đà Giang Vương.

5 vạn quân của Mạc Quyết hành quân theo đường biển vào cửa Lạch Trường và vào sông Mã, sau đó theo đường bộ tiến lên Tây Đô. Đến nơi đã thấy Trịnh Tuy và Lê Chiêu Tông dàn 3 vạn quân phía Đông thành nghênh chiến. Mạc Quyết cho dàn trận. Chiêng trống khua vang, cờ vàng bay rợp trời, quân hai bên đằng đằng sát khí, gươm giáo sáng lòa. Trịnh Tuy thét:

-Ai ra bắt bọn quyền thần phản loạn cho ta?

-Có mạt tướng.

Một tướng sử dụng long đao, cưỡi ngựa đen xông ra, nhìn thì đó là tướng Trịnh Duy Thân. Bên quân Mạc tướng Vũ Hộ cưỡi ngựa nâu múa giáo xông ra. Đánh nhau được 20 hiệp, Trịnh Duy Thân bị Vũ Hộ chém một long đao vào cổ ngã lăn xuống đất. Mạc Quyết trỏ gươm hô lớn:

-Xông lên giết.

Quân hai bên lao vào nhau giáp lá cà huyết chiến. Nửa canh giờ quân Trịnh Tuy tan vỡ. Quân Mạc bủa vây không cho quân Trịnh Tuy chạy vào thành Tây Đô. Trịnh Tuy và các tướng mở đường máu đưa vua Lê Chiêu Tông chạy khỏi vòng vây và hộ giá đưa nhà vua chạy lên miền núi Lang Chánh. Quân Mạc chiếm Tây Đô và làm chủ phần lớn Thanh Hóa. Sau chiến thắng ở Thanh Hóa, vua Lê Cung Hoàng phong cho Mạc Đăng Dung làm Thái phó, nắm Bình chương quân quốc trọng sự. Tháng 10 năm 1525, Mạc Đăng dung quyết tâm tiêu diệt tàn quân của Trịnh Tuy và Lê Chiêu Tông ở miền núi Thanh Hóa. Trịnh Tuy thua trận ốm mà chết. Dung bắt được Vua Lê Chiêu Tông ở Đông An Nhân, đưa về Đông Kinh. Các quần thần như Phúc Lương Hầu Hà Phi Chuẩn, Nghiêm Bá Kỳ, Giang Văn Dụ, Đàm Thận Huy đều bị bắt và bị giết chết. Ngày 18 tháng 12 năm 1526, vua Lê Chiêu Tông cũng qua đời ở phường Đông Hà. Mạc Đăng Dung sai đưa thi hài Lê Chiêu Tông về mai táng ở Vĩnh Hưng Lăng theo nghi lễ thiên tử. Vua Lê Chiêu Tông khi đó mới 21 tuổi, ở ngôi 10 năm.

Kinh đô Đông Kinh vào một ngày tháng tư năm 1527, nắng mùa hè như trải tơ mong manh xuống kinh thành. Những tán cây bàng, cây phượng vĩ xạc xào buông màu xanh trên những mái lâu đài, thành quách. Mây trắng bay nhởn nhơ trên nền trời xanh. Không xa phía Bắc đô thành, sông Hồng vẫn cuồn cuộn tuôn nước đỏ ngầu về Đông. Đường phố tấp nập người xe đi lại ngược xuôi.

Trong điện Kim Quang của Long Phượng Thành, vua Lê Cung Hoàng đang ngồi bàn việc với một số đại thần tin cậy. Ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng rất ít nên căn phòng u tối. Vua tôi nói rất nhỏ sợ mật thám của Mạc Đăng Dung nghe được. Giống như thời Lê Chiêu Tông, khắp nơi trong kinh thành, trong hoàng thành, trong Tử Cấm Thành đều có tai mắt của Mạc Đăng Dung.

Sau một lượt trà nước, vua Lê Cung Hoàng cho hết thị nữ và nội giám ra ngoài, đóng cửa lại và nói nhỏ với ba đại thần là Nguyễn Kim, Lại Thế Khanh và Lại Thế Vinh:

-Vậy là hoàng huynh Lê Chiêu Tông đã ra đi được 5 tháng rồi, mẫu hậu vẫn ngày đêm không ngớt nhớ thương đau buồn. Trẫm ngày nay ngoài này dựa vào các khanh còn dựa vào Thái phó Mạc Đăng Dung. Các khanh có kế sách gì để Mạc Đăng Dung tăng thêm lòng trung thành không?

Lại Thế Khanh nói:

-Nay Mạc Đăng Dung đã đánh dẹp được giặc Trần Cảo và tất cả các lực lượng đối lập với triều đình. Uy tín và thế lực Mạc Đăng Dung hiện rất lớn. Hiện nay, Mạc Đăng Dung đang ở Cổ Trai. Thần nghĩ hoàng thượng nên phái người đến Cổ Trai phong cho ngài ta tước vương, tước cực phẩm của quyền lực để Mạc Đăng Dung đội ơn hoàng thượng mà trung thành.

Nguyễn Kim nói:

-Hoàng thượng nếu không thấy an tâm thì xin hoàng thượng đi với thần về Thanh Hóa để đề phòng biến cố xẩy ra, đi trước còn bảo vệ được long thể và còn bảo vệ cho mẫu hậu.

Lê Cung Hoàng nói:

-Ba khanh và một số đại thần còn trung thành với nhà Lê nên cáo bệnh và về Thanh Hóa trước đi, đề phòng tình thế xấu nhất thì các khanh cố gắng dấy binh, khôi phục lại giang sơn nhà Lê mà đức Thái Tổ khó nhọc trong 10 năm đánh giặc Minh mới giành lại được, các đức Thái Tông, Thánh Tông, Minh Tông khó nhọc hàng trăm năm xây dựng, không thể để mất một cách dễ dàng. Các khanh có nhận di mệnh này của trẫm không?

Ba đại thần vội quỳ xuống và nói:

-Chúng thần nguyện ghi nhớ thực hiện di mệnh của hoàng thượng cho dù phải tan xương nát thịt.

Lể Cung Hoàng đỡ ba người dậy và nói:

-Đa tạ các khanh còn nghĩ tới triều Hậu Lê. Còn trẫm không thể bỏ đi được, thứ nhất, Mạc Đăng Dung chưa hành động mà trẫm đi thì lỗi làm mất giang sơn nhà Lê là do trẫm, thứ hai, trẫm không thể đi mà bỏ mẫu hậu lại một mình. Đó là thuộc đạo trung hiếu. Thứ ba, trẫm cũng phải minh chứng rằng trẫm không sợ chết. Trẫm không thể bảo vệ được giang sơn nhà Lê nhưng trẫm sẽ lấy cái chết để nói rằng trẫm kiên quyết bảo vệ. Giang sơn nhà Lê dù có mất nhưng trẫm tin rằng các khanh sẽ trung hưng lại được vì các khanh hành động theo lòng dân và đạo trời.

Vua tôi im lặng ngậm ngùi. Ba đại thần đều hiểu đã đến lúc chia tay với vua. Không biết đến bao giờ gặp lại và biết có còn gặp lại vua hay không. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại như cơ đồ nhà Lê đang đến hồi sắp tắt. Ba đại thần quỳ hành lễ vua lần cuối:

-Hoàng thượng bảo trọng.

-Các ái khanh bảo trọng và nhớ thực hiện di mệnh của trẫm.

-Chúng thần tuân chỉ.

Làng Cổ Trai tháng tư đang chìm trong ánh nắng mùa hè gay gắt, cây cối xanh rờn dưới nắng đung đưa theo gió. Làng mạc nhà cửa uốn quanh tạo nên những bức tranh thiên nhiên kỳ thú. Xa xa tiếng sóng biển rì rào như bản nhạc muôn thuở. Giữa làng Cổ Trai nổi lên những tòa nhà lộng lẫy vàng son như cung điện. Đó là cung điện của Nhân Quốc Công Thái Phó Mạc Đăng Dung. Trong căn phòng sang trọng, Mạc Đăng Dung đang ngồi ở ghế tràng kỷ gỗ gụ chạm khắc hoa lá tinh xảo. Giữa phòng kê bàn thờ gia tiên bằng gỗ lim sơn son thếp vàng óng ánh, trên những bàn thờ đặt những bát hương sứ trắng in hình rồng phượng màu xanh. Trong những bài vị đặt trên bàn thờ, có bài vị trạng nguyên Mạc Đỉnh Chi, cụ tổ 7 đời của dòng họ Mạc. Mạc Đăng Dung vừa uống xong bát nước trà thì có tùy tướng vào báo:

-Dạ bẩm Quốc Công, có đoàn sứ bộ của hoàng thượng xe ngựa đến nơi đang chờ vào gặp.

Mạc Đăng Dung nói:

-Cho vào nhưng chờ ta mặc triều phục xong đã.

-Dạ, tuân lệnh Nhân Quốc Công.

Mạc Đăng Dung mặc triều phục xong bước ra đón phái bộ của triều đình. Các sứ giả của vua Lê Cung Hoàng do đại thần Trung Dương Hầu Vũ Hựu dẫn đầu, còn có Lan Xuyên Bá Phan Đình Tá, Trung Sứ Đỗ Hiếu Đễ. Theo sau là người cầm cờ tiết, người cầm kim sách, người đội thùng đựng áo mũ đỏ thêu rồng màu đen, đai dát ngọc, kim tía, quạt vẽ rồng, lọng tía long trọng tiến vào. Đại thần Vũ Hựu nói to dõng dạc:

-Quan Thái phó, Bình chương quân Quốc trọng sự Nhân Quốc Công Mạc Đăng Dung tiếp chỉ.

Mạc Đăng Dung, các tùy tướng, các gia nhân vội quỳ. Trung Dương Hầu Vũ Hựu đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay phong cho Nhân Quốc Công Thái Phó Mạc Đăng Dung làm An Hưng Vương, ban cho cờ tiết, lọng tía, quạt vẽ rồng, đai dát ngọc để làm nghi lễ đi lại và khi thiết triều. Niên hiệu Thiên Nguyên năm thứ 5. Khâm thử”.

Mạc Đăng Dung nói to:

-Thần nhận chỉ. Tạ ơn hoàng thượng.

(Còn nữa)

CVL

Bạn đang đọc bài viết " Việt Nam diễn nghĩa – Tập IV (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 9)" tại chuyên mục Nghiên cứu. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn