Vĩnh Phúc: Thổ Tang (Vĩnh Tường) lắng nghe, trả lời ý kiến của nhân dân cùng tháo gỡ vướng mắc phát triển kinh tế xã hội

Tiến Dũng

22/10/2022 12:50

Theo dõi trên

Chiều 21/10, ông Vũ Đức Kim – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thị trấn (Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc) cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn, các đoàn thể chính trị đã gặp gỡ lắng nghe, trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân nhằm tháo gỡ những vướng mắc để phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng thị trấn Thổ Tang thịnh vượng.

vu-kim-1666410519.jpg

Bí thư Đảng ủy thị trấn Thổ Tang Vũ Đức Kim phát biểu tại hội nghị.

 

Nhân dân thị trấn Thổ Tang đã được nghe báo cáo về những kết quả đạt được và những tồn tại trên các lĩnh vực của địa phương trong 9 tháng của năm 2022; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm với các nội dung trọng tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh; thực hiện hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tốt các hoạt động và xây dựng tổ chức bộ máy vững mạnh…

Các đại biểu tham gia hội nghị đều bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội 9 tháng của thị trấn, đã có các kiến nghị, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền thị trấn Thổ Tang như: Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực thi chức trách nhiệm vụ; nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong các phong trào của địa phương; sớm quy hoạch xây dựng chợ Giang hợp lý đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân; các vấn đề về giao thông, thủy lợi,…

quang-canh-1666410557.jpg
Quang cảnh Hội nghị

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Vũ Đức Kim, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thổ Tang đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên các đoàn thể  và nhân dân, nêu rõ: UBND thị trấn sau hội nghị này chỉ đạo cán bộ, công chức, bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra, làm rõ và giải quyết kịp thời, dứt điểm những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài. Những gì vượt thẩm quyền phải báo cáo, đề xuất với UBND huyện và phối hợp với phòng, ban, ngành cấp trên có liên quan về những nội dung đề nghị, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp trên và cấp có thẩm quyền cao hơn giải quyết. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, hương ước, những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và những vấn đề mà nhân dân quan tâm,…

 

y-kien-2-1666410555.jpg
Người dân tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị 

 

Đối với những kiến nghị liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết ngập úng, khơi thông luồng tiêu, hệ thống kênh mương, ông Vũ Đức Kim đề nghị MTTQ, các đoàn thể, các tổ dân phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng và ủng hộ thực hiện dự án Quản lý Nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, cải tạo nạo vét sông Phan. Việc hoàn thành dự án là vấn đề mấu chốt, quyết định để giải quyết bài toán ngập úng trên địa bàn tỉnh, huyện và thị trấn. 

Về thực hiện thu gom, xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn, chính quyền Thị trấn Thổ Tang sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xã hội hóa nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để tăng cường đầu tư cho hoạt động này. Việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm của thị trấn; là một trong những tiêu chí để cấp trên đánh giá khả năng lãnh chỉ đạo, điều hành của tập thể cũng như người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp.

Ngoài ra, những kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực hạ tầng giao thông, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thổ Tang đề nghị UBND thị trấn chỉ đạo các cán bộ, công chức, bộ phận chuyên môn tiếp tục, thường xuyên kiểm tra, làm rõ và giải quyết kịp thời, dứt điểm những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn, không để tồn đọng, kéo dài gây búc xúc trong Nhân dân.