Mùa giáp hạt

Tháng ba, tiết Xuân đang độ! Biết bao cái tên đẹp đẽ gắn liền với tháng ba, nào là: Mùa cây thay lá; mùa hoa bưởi, hoa chanh; mùa hoa xoan, hoa gạo…rồi cả mùa gió đông non và mùa câu cáy nữa. Nhưng còn một mùa, nếu không nhắc đến sẽ là thiếu sót, đó là “Mùa giáp hạt”.