Bia hơi chuồng cọp

Từng đoàn người xếp hàng rồng rắn dưới nắng hè oi nồng để được mua bia hơi, có thể đó là hình ảnh không dễ quên trong ký ức của một lớp người từng sống ở Hà Nội những năm tháng bao cấp và chiến tranh.