An Giang: Ngày hội Mắm Châu Đốc

Tối 20/4, Ngày hội Mắm Châu Đốc, An Giang - Đặc sản các vùng miền năm 2022 đã khai mạc tại thành phố Châu Đốc.