Việt Nam diễn nghĩa – Tập II (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 37)

 Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử “Việt Nam diễn nghĩa” - Tập II của PGS TS Cao Văn Liên.