Việt Nam diễn nghĩa – Tập III (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 14)

 Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử “Việt Nam diễn nghĩa” - Tập III “NHỮNG KHÚC CA KHẢI HOÀN” của PGS TS Cao Văn Liên.