Bắc Giang: Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Việt Yên

Ngày 11/5, tại huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã diễn ra tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2021-2026) với cử tri huyện Việt Yên để thực hiện quyền vận động bầu cử.