Kiên Giang: Hội hữu nghị Việt - Mỹ tiếp tục phát huy vai trò đối ngoại nhân nhân dân

Ngày 17/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội đại biểu Lần thứ III, Nhiệm kỳ: 2022 - 2027.